• VV Gilze verkoopt kantine aan Hotel vd Valk Gilze

  24 mrt 2020 Beheerder
 • De afgelopen maanden hebben achter de schermen besprekingen plaatsgevonden met betrekking tot de toekomst van de kantine van VV Gilze. Het nijpend gebrek aan en de moeite die het steeds kost om de bezetting van de kantine met vrijwilligers rond te krijgen zijn voor het bestuur mede aanleiding geweest om andere wegen in te slaan.

  Het bestuur is daarvoor in gesprek gegaan met Hotel Van der Valk Gilze-Tilburg om te bekijken of er ook op dit gebied tot enige vorm van samenwerking kon worden gekomen. De besprekingen zijn thans in een dermate ver stadium gekomen dat verwacht kan worden dat de kantine van VV Gilze met ingang van volgend seizoen in haar geheel wordt overgedaan aan Hotel Van der Valk. Dit betreft zowel het kantinegebouw als de exploitatie daarvan. Buiten de financiële afwikkeling die hiermee gemoeid is, zijn er nog een aantal andere, belangrijke veranderingen.

  Zo zullen bijvoorbeeld ook de naamgeving van de club en het logo gewijzigd worden. Vanaf aankomend seizoen wordt de naam van de club gewijzigd in Valk Voetbal Vereniging Gilze. (Afgekort tot VVVG). Het logo (zie bijgaande afbeelding) wordt een vierkant met daarin de afbeelding van de bekende toekan. Om VV Gilze tegemoet te komen is Hotel Van der Valk ermee akkoord gegaan dat de toekan in de kleuren zwart/wit/rood wordt uitgevoerd. 

  Aangezien het als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus niet is toegestaan om een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven om een en ander te bekrachtigen geeft het bestuur de leden als alternatief de gelegenheid om binnenkort via de website schriftelijk hun goedkeuring te geven aan naams- en logowijziging. De contractondertekening met betrekking tot de verkoop van de kantine aan Hotel Van der Valk vindt volgende week woensdag plaats ten kantore van een notaris.

  Wij vertrouwen erop dat we door dit besluit wederom een belangrijke stap zetten op weg naar verdere professionalisering van onze vereniging. Samen zijn we VV Gilze (en dat blijven we ook als VVVG)

  Met sportieve groet,
  Aimé Cruijsbergs