• Vertrouwenspersoon

  V.V. Gilze heeft een vertrouwenspersoon. Zij is onafhankelijk en heeft verder geen binding met V.V. Gilze. 
  Haar naam is mevrouw Irma van Hezewijk.

  Over mevrouw Irma van Hezewijk
  orthopedagoge, gz-psychologe, mediator, master NLP, master sen, auteur van diverse boeken over vertrouwenswerk, lid van klachtencommissie voor het onderwijs KOMM, lid van auditcommissie tuchtreglement van NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), ruim 20 jaar actief als externe vertrouwenspersoon bij een groot aantal schoolbesturen.

  Wilt u iets met haar delen? U kunt een e-mail sturen naar irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
  Haar telefoonnummer is: 06 5464 7212.