• Vertrouwenspersoon

  Beleidsplan Positief coachen
  In voorbereiding:
  Het bestuur van VV Gilze werkt aan een nieuwe versie.

  Dit plan wordt momenteel opnieuw geschreven en na goedkeuring op deze website geplaatst.

  Hieronder staat het huidige, doch niet geactualiseerde beleidsplan van dit onderdeel 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  V.V. Gilze heeft een vertrouwenspersoon. Zij is onafhankelijk en heeft verder geen binding met V.V. Gilze. 
  Haar naam is mevrouw Irma van Hezewijk.

  Over mevrouw Irma van Hezewijk

  Al sinds 2017 ben ik externe vertrouwenspersoon voor V.V. Gilze. Aimé Cruijsbergs woonde bij mij om de hoek en heeft me destijds weten te strikken. Een deels nieuw bestuur was een mooie aanleiding om (hernieuwd) kennis te maken. Hoewel ik geen echte voetbalfan ben, merk ik als inwoonster van Gilze natuurlijk wel af en toe iets van de activiteiten en natuurlijk helemaal van de festiviteiten rond het honderdjarig bestaan onlangs.

  Al ben ik dus al een poosje vertrouwenspersoon, voor de meesten van jullie ben ik (gelukkig) nog een onbekende. Dus ga ik me nu voorstellen, zodat jullie een idee krijgen met wie je maken krijgt mocht je ondersteuning nodig hebben bij een lastige kwestie.

  Ik ben geboren in Raamsdonksveer. Na mijn middelbare school in Oosterhout ben ik in Nijmegen orthopedagogiek gaan studeren. Mijn eerste baan was in Deventer bij de Onderwijsbegeleidingsdienst Midden-IJsel. Na 6 jaar kreeg ik de kans om terug te keren naar Brabant. Ik ging werken bij Onderwijsbegeleidingsdienst De Langstraat in Waalwijk. Met diverse fusies met o.a. Tilburg, Eindhoven en Fontys Hogescholen heb ik  daar gewerkt tot 2015, toen Fontys besloot de onderwijsbegeleiding helemaal af te stoten. Vanaf dat moment ben ik als zzp-er verder gegaan met uitsluitend vertrouwenswerkzaamheden, samen met twee oud-collega's van Fontys. In 2021 heb ik mijn bedrijf overgedragen aan twee nieuwe collega's en ik blijf nu nog een beetje actief als hun partner (o.a. cursussen geven). Ondertussen was ik in 1992 van Waalwijk naar Gilze verhuisd en daar heb ik nooit spijt van gehad.

  Inhoudelijk heb ik me in de loop der jaren gespecialiseerd in kindermishandeling, pesten, vechtscheidingen, enzovoorts; alle ellende die een kind kan overkomen, zowel in de thuissituatie als op school en in de vrije tijd. Ook de communicatie tussen volwassenen, hoe dat mis kan lopen en hoe dat weer goed kan komen heeft mijn speciale aandacht. Vanaf eind jaren negentig deed ik dat steeds meer in de rol van externe vertrouwenspersoon voor ouders, personeelsleden, directies en besturen in Midden-Brabant en later vrijwel heel Brabant. De opleidingen die ik volgde gingen vooral ook in die richting. Ik ben gecertificeerd als mediator/bemiddelaar, ik ben master in oplossingsgericht werken en in neurolinguïstisch programmeren (NLP). Verder geef ik zelf cursussen, workshops, lezingen aan (netwerken van) interne en externe vertrouwenspersonen, directeuren en besturen. Vooral in het (speciaal)basisonderwijs, ook wel aan het voortgezet (speciaal) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

  Met ingang van schooljaar 2021-2022 ben ik het wat kalmer aan gaan doen. Vanuit mijn bedrijf was ik externe vertrouwenspersoon bij ruim 30 besturen met ruim 300 scholen. Dat heb ik bij de overdracht van mijn bedrijf teruggebracht tot 3 besturen en bijna 40 scholen. De tijd die daardoor vrijkomt ga ik o.a. besteden aan het schrijven van een boek vol wijsheden over wat ik in die bijna 25 jaar heb opgestoken én aan mijn vrijwilligerswerk als externe vertrouwenspersoon, bij Villa Pardoes in Kaatsheuvel, Museum het Schoenenkwartier in Waalwijk, Golfclub Midden-Brabant in Esbeek en V.V. Gilze. Ik hoop natuurlijk dat ik het niet druk krijg, want als ik erbij word gehaald is er vaak iets aan de hand. En dat wil niemand …. Daarom wil ik uitleggen wat mijn taak gaat worden en hoe ik 'm denk in te vullen.

  Liever erger voorkomen dan moeten genezen!

  Overal kan wel eens iets misgaan in de communicatie en de samenwerking. Een misverstand is snel geboren, karakters botsen soms, verwachtingen blijken niet te worden waargemaakt, afspraken worden niet nagekomen. In het omgaan met elkaar gaat dan iets mis. Bij voorkeur los je dat op met degene(n) die erbij betrokken is(zijn), eventueel met hulp van een andere vrijwilliger, de coördinator van de leeftijdsgroep, de sanctiecommissie of het bestuur.

  Er kunnen ook ernstigere zaken aan de orde komen, zoals pesten, roddelen, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, corruptie, fraude.

  Kwesties kunnen zo hoog oplopen of zo ingrijpend zijn dat de persoon die het overkomt overleg met of een melding bij de vertrouwenspersoon overweegt. Via de mail of per telefoon kun je bij mij terecht.

  telefoon 06 5464 7212    of    mail irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

  Een persoonlijk gesprek is uiteraard ook mogelijk.

  Allereerst kun je bij mij je verhaal kwijt. Vervolgens kijken we samen wat er mogelijk is om de situatie te veranderen. Voorop staat dat jij bepaalt wat er gaat gebeuren en dat ik jouw wensen respecteer. Er is één uitzondering: als mij iets ter ore komt wat juridische consequenties zou kunnen hebben, dan zal ik dat melden bij het bestuur of in het ernstigste geval bij de politie, uiteraard met medeweten van degene die bij mij kwam. Afgezien daarvan is alles wat je met mij bespreekt vertrouwelijk, tenzij we samen afspreken om er andere(n) bij te betrekken.

  Ik ben er niet voor waarheidsvinding, ik ga niet uitzoeken of een verhaal klopt of niet. Ik ga samen met jou te kijken hoe iets opgelost kan worden, wie we daarvoor nodig hebben en hoe jij en de ander(en) weer met elkaar in gesprek kunnen komen. Vaak leidt dit tot verhelderen van misverstanden en het maken van duidelijke afspraken om herhaling te voorkomen. Soms is de uitkomst van zo'n traject dat de betrokkenen het erover eens zijn dat ze het niet eens zullen worden.

  De sanctiecommissie inschakelen is een stap die mogelijk is binnen VV Gilze. Hopelijk komen we daar niet terecht. Want in al die jaren heb ik wel geleerd dat er bij het indienen van klachten altijd alleen maar verliezers zijn, zelfs als je gelijk hebt gekregen en als 'winnaar' uit de bus zou zijn gekomen.

  Dus weet dat je bij mij terecht kunt en dat ik graag met je meedenk als je ergens last van hebt. Dat geldt voor alle leden, de ouders van leden, de vrijwilligers en iedereen die zich verbonden voelt met V.V. Gilze.

  telefoon 06 5464 7212    of    mail irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  In de maak: Nieuwe versie van dit protocol c.q. beleid

  Het bestuur van VV Gilze is samen met coördinatoren en andere vrijwilligers druk doende om alle zaken op het gebied van beleid en protocollen te toetsen en te actualiseren.
  Zodra de nieuwe afspraken op dit gebied klaar zijn zullen we die uiteraard op deze pagina voor eenieder ter inzage plaatsen!