• Vertrouwenspersoon

  Beleidsplan Positief coachen
  In voorbereiding:
  Het bestuur van VV Gilze werkt aan een nieuwe versie.

  Dit plan wordt momenteel opnieuw geschreven en na goedkeuring op deze website geplaatst.

  Hieronder staat het huidige, doch niet geactualiseerde beleidsplan van dit onderdeel 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  V.V. Gilze heeft een vertrouwenspersoon. Zij is onafhankelijk en heeft verder geen binding met V.V. Gilze. 
  Haar naam is mevrouw Irma van Hezewijk.

  Over mevrouw Irma van Hezewijk
  orthopedagoge, gz-psychologe, mediator, master NLP, master sen, auteur van diverse boeken over vertrouwenswerk, lid van klachtencommissie voor het onderwijs KOMM, lid van auditcommissie tuchtreglement van NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), ruim 20 jaar actief als externe vertrouwenspersoon bij een groot aantal schoolbesturen.

  Wilt u iets met haar delen? U kunt een e-mail sturen naar irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
  Haar telefoonnummer is: 06 5464 7212.

   

   

  In de maak: Nieuwe versie van dit protocol c.q. beleid

  Het bestuur van VV Gilze is samen met coördinatoren en andere vrijwilligers druk doende om alle zaken op het gebied van beleid en protocollen te toetsen en te actualiseren.
  Zodra de nieuwe afspraken op dit gebied klaar zijn zullen we die uiteraard op deze pagina voor eenieder ter inzage plaatsen!