• Het was zondag 16 juli 1961. Een mooie zomerse dag. Heel het sportliefhebbende Gilze vierde feest. De RKVV (voetbalvereniging) Gilze werd 7 maart 1921 opgericht. De turnclub 'St Jozef' op 17 juli 1931.  Beide vereniging vielen onder één hoofdbestuur t.w. de RKSV (sportvereniging) Gilze. Vandaar een zomers feest. Later werden ook handbal en volleybal hier onderdeel van.

     

    Het veertig jarig jubileum. Een sfeervolle dag en een waar sportfestijn 
    De RKVV Gilze vierde zondag het veertigjarig bestaan. Het werd een goed en groot feest. Een hoogtepunt van de viering was een toespraak van dhr. A. Schröder de voorzitter  de KNVB. Hij overhandigde de club de bondsvlag. De feestelijkheden werden ingezet met het bijwonen van een plechtige Heilige Mis, die in de parochiekerk tot intentie van overleden leden, werd opgedragen. De voetballers, turners en turnsters werden daarna op het sportpark afgehaald door de harmonie St. Cecilia. Met de harmonie voorop werd daarna een tocht door het dorp gemaakt. In het clublokaal 'Faes' volgde, nadat de gemeentelijk autoriteiten een defilé hadden afgenomen, een receptie. Dhr. Lugtenburg voerde namens de NKS (Nederlandse Katholieke Sportbond) het woord. Hij overhandigde de vlag van deze bond. Dhr. A. Schröder deed dit eveneens namens de KNVB. Het woord was daarna aan Dhr. A. Diepstraten van de jeugdcommissie. Hij richtte zich tot het bestuur van de club en constateerde dat er veel liefde is voor de jeugd en schonk een mooie groepsfoto van 'De jongens'. Ter receptie kwamen burgemeester van Mierlo en pastoor Driessen. In de middag waren er sportdemonstraties. Gilze speelde een vriendschappelijke wedstrijd tegen Internos en leed een 1-4 nederlaag. De turners en turnsters deden hun uiterste best.  M.Tielemans won bij de meisjes en H. de Leeuw bij de jongens. De foto geeft een overzicht van het defilé. De dag werd besloten met een bal champêtre (een dansavond in de open lucht) op het Steenakkerplein. Dit plein werd tussen 19.00 uur en 01.00 uur geheel afgesloten. Aan Henk Faes werd toestemming verleend om zijn terras, voor deze gelegenheid, met 100 vierkante meter uit te breiden. Het werd een mooi versierd terras met gezellige feestverlichting. Een onvergetelijke dag voor die het mee mochten maken.