• Technische Commissie

  De Technische commissie bestaat uit de volgende leden:

  - Wim Machielsen (Voorzitter)
  - Jurgen Arts (Technisch coördinator jeugd)
  - Sharon Vermeulen (Technisch coördinator Dames)
  - John Looijkens (Technisch coördinator Meisjes)
  - Rob Oprins (Technisch coördinator senioren selectie)
  - Sander de Vet (Technisch coördinator overige senioren)

  Contact: technischecommissie@vvgilze.nl

  Voor de Technische commissie dient het technische voetbal beleidsplan als basis: Het voetbalplan.

  "Het plan" heeft als doel om duidelijkheid te verschaffen aan trainer-coaches en aan de speler hoe "Het Spel" gespeeld en gecoacht moet worden,herkenbaarheid moet "De Sleutel" in deze zijn.Gezien het feit dat je voetbalsituaties niet in een hokje kunt plaatsen, blijft er heel veel afhankelijk van de situatie waarin de speler of de coach zich bevindt en hoe hij/zij hier mee om gaat. Een oplossing voor training, of wedstrijd zul je altijd zelf moeten "bedenken",maar met "Het Plan" in handen moet dit een leidraad zijn, om met de juiste intentie de training of wedstrijd in te gaan. Om "Het Plan" ten uitvoer te brengen wil de technische commssie  voor Trainer/coaches, en coördinatoren de vraagbaak en bewakende en sturende factor zijn om allen op dezelfde manier met "Het Spel" bezig te zijn.