• Stichting Leergeld West-Brabant Oost

  'MET VOLLE KRACHT VOORUIT' Want nu meedoen is later meetellen!
  Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Zij bieden ze kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en geven hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

  Wie komen er in aanmerking?
  Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

  Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

  De kinderen moeten wonen in de gemeentes Altena, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout. Kinderen die daarbuiten wonen maar schoolgaand zijn in een van de gemeenten kunnen afhankelijk van de situatie ook in aanmerking komen.

  Wat kan aangevraagd worden?
  Ouders of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn:

  • Onderwijs : Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld gedeelte van de ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp. Als uw kind naar het voortgezet onderwijs met de fiets naar school moet, kunnen zij u wellicht al helpen vanaf groep 8. Ook zijn er mogelijkheden voor de aanschaf van een tweedehands computer per gezin (leeftijd kind vanaf 8 jaar).

  • Sport : Via sport kan een kind leren omgaan niet alleen met andere kinderen maar eveneens met winnen en verliezen. Zij bieden hulp met het betalen van de contributie van een club en bij de aanschaf van kleding of spullen die nodig zijn om te sporten. Zij vinden zwemles van groot belang voor een kind, dus dit behoort voor kinderen vanaf v.a. 4 jaar (sommige zwemscholen starten pas vanaf 5 jaar) eveneens tot de mogelijkheden.

  • Cultuur : Hierbij kunt u denken aan muziekles of dans, maar zelfs creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken komen aan bod.

  • Welzijn : Denk aan lidmaatschap van de scouting.

  Contributie voor sport, cultuur en welzijn wordt, na goedkeuring, alleen aan de vereniging/club overgemaakt. Uitsluitend kosten van een lopend seizoen worden vergoed. (oude nota’s komen niet in aanmerking voor vergoeding). Ieder jaar opnieuw moeten aanvragen worden ingediend en die worden beoordeeld naar de actuele situatie.

  Hoe dien je een aanvraag in?
  Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, contact opnemen met Stichting Leergeld West-Brabant Oost.

  Verder proces van de aanvraag:

  • Voorbereiding huisbezoek : U ontvangt een kaart met daarop uw gezinsnummer en welke formulieren en andere informatie van belang is voor het beoordelen van uw verzoek. Deze informatie is noodzakelijk voor het gesprek met de intermediair en het in behandeling nemen van uw aanvraag. 

  • Huisbezoek : Een Leergeld intermediair belt u voor een afspraak voor het huisbezoek. Hij/zij neemt uw aanvraag volledig met u door. Zo wil hij/zij weten hoe uw inkomen is samengesteld n.a.v. de kaart die vooraf aan u is toegestuurd, voor wie u een aanvraag doet en wat u precies aanvraagt. Het gaat verder om practische informatie als welke activiteit, welke school, club of instelling, vanaf wanneer en voor hoelang? 

  • Inventarisatie mogelijke voorzieningen : Men bekijkt eerst of er binnen uw gemeente mogelijk voorzieningen bestaan (via de gemeente of een andere instantie of organisatie) waarmee u geholpen zou kunnen worden. Indien dit zo is, verwijzen zij u door naar de betreffende instantie.  
  • Beslissing De algemeen coördinator en/of bestuur beslist uiteindelijk of er een aanvraag wordt toegekend. Stichting Leergeld streeft ernaar om u binnen twee weken, nadat de intermediair bij u op huisbezoek is geweest, een helder antwoord te geven. Dit is echter alleen mogelijk indien u stichting Leergeld tijdig van alle gegevens voorziet die nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag.

  Tot slot:

  VV Gilze hoopt met deze informatie de drempel te verlagen om contact op te nemen met Stichting Leergeld. Wij hopen van harte dat u er gebruik van gaat maken. Veel succes met uw aanvraag!