• Jeugdfonds Cultuur en Sport

  'MET VOLLE KRACHT VOORUIT' Want nu meedoen is later meetellen!
  Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Jeugdfonds Cultuur en Sport wil deze kinderen mee laten doen! Zij bieden ze kansen om te kunnen deelnemen aan sport en cultuur activiteiten en geven hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

  Wie komen er in aanmerking?
  Jeugdfonds Cultuur en Sport (voorheen Stichting Leergeld) zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

  Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Jeugdfonds Cultuur en Sport indien zij bepaalde cultuur en/of sportactiviteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

  De kinderen moeten wonen in de gemeentes Altena, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout. Kinderen die daarbuiten wonen maar schoolgaand zijn in een van de gemeenten kunnen afhankelijk van de situatie ook in aanmerking komen.

  Wat kan aangevraagd worden?
  Ouders of verzorgers kunnen bij Jeugdfonds Cultuur en Sport een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen in principe op drie verschillende gebieden. Voor onderwijs neemt u nog steeds contact op met Stichting Leergeld.

  • Sport : Via sport kan een kind leren omgaan niet alleen met andere kinderen maar eveneens met winnen en verliezen. Zij bieden hulp met het betalen van de contributie van een club en bij de aanschaf van kleding of spullen die nodig zijn om te sporten. Zij vinden zwemles van groot belang voor een kind, dus dit behoort voor kinderen vanaf v.a. 4 jaar (sommige zwemscholen starten pas vanaf 5 jaar) eveneens tot de mogelijkheden.

  • Cultuur : Hierbij kunt u denken aan muziekles of dans, maar zelfs creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken komen aan bod.

  • Welzijn : Denk aan lidmaatschap van de scouting.

  Contributie voor sport, cultuur en welzijn wordt, na goedkeuring, alleen aan de vereniging/club overgemaakt. Uitsluitend kosten van een lopend seizoen worden vergoed. (oude nota’s komen niet in aanmerking voor vergoeding). Ieder jaar opnieuw moeten aanvragen worden ingediend en die worden beoordeeld naar de actuele situatie.

  Hoe dien je een aanvraag in?
  Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, contact opnemen met Jeugdfonds Cultuur en Sport. Voor meer infomatie verwijzen we u graag naar de website van de Gemeente Gilze en Rijen. Ook kunt u contact opnemen met de buurtsportcoach van uw kinderen. Zij kunnen u ook verder op weg helpen.

  Verder proces van de aanvraag:

  • Voorbereiding huisbezoek : U ontvangt een kaart met daarop uw gezinsnummer en welke formulieren en andere informatie van belang is voor het beoordelen van uw verzoek. Deze informatie is noodzakelijk voor het gesprek met de intermediair en het in behandeling nemen van uw aanvraag. 

  • Huisbezoek : Een Leergeld intermediair belt u voor een afspraak voor het huisbezoek. Hij/zij neemt uw aanvraag volledig met u door. Zo wil hij/zij weten hoe uw inkomen is samengesteld n.a.v. de kaart die vooraf aan u is toegestuurd, voor wie u een aanvraag doet en wat u precies aanvraagt. Het gaat verder om practische informatie als welke activiteit, welke school, club of instelling, vanaf wanneer en voor hoelang? 

  • Inventarisatie mogelijke voorzieningen : Men bekijkt eerst of er binnen uw gemeente mogelijk voorzieningen bestaan (via de gemeente of een andere instantie of organisatie) waarmee u geholpen zou kunnen worden. Indien dit zo is, verwijzen zij u door naar de betreffende instantie.  
  • Beslissing De algemeen coördinator en/of bestuur beslist uiteindelijk of er een aanvraag wordt toegekend. Stichting Leergeld streeft ernaar om u binnen twee weken, nadat de intermediair bij u op huisbezoek is geweest, een helder antwoord te geven. Dit is echter alleen mogelijk indien u Jeugdfonds Cultuur en Sport tijdig van alle gegevens voorziet die nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag.

  Tot slot:

  VV Gilze hoopt met deze informatie de drempel te verlagen om contact op te nemen met Jeugdfonds Cultuur en Sport. Wij hopen van harte dat u er gebruik van gaat maken. Veel succes met uw aanvraag!