• Beleid TC VV Gilze 2015 – 2020

    De technische commissie heeft in samenwerking met de coördinatoren, leiders en hoofdbestuur een selectiebeleid geschreven voor de komende vijf jaar.

    Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken.  Met dit document willen wij ons selectiebeleid transparant maken voor leden en ouders.

    Document Beleid TC VV Gilze 2015 - 2020

    (Aangepast Beleid TC VV Gilze. In verband met wijzigingen in de leeftijd categorieën is beleid in april 2018 aangepast. 
    Ook is het beleid uitgebreid met een paragraaf betreffende doorstroming.)