• Beleid TC VV Gilze

  De technische commissie heeft in samenwerking met de coördinatoren, leiders en hoofdbestuur een selectiebeleid geschreven voor de komende vijf jaar.

  Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken.  Met dit document willen wij ons selectiebeleid transparant maken voor leden en ouders.

  Document Beleid TC VV Gilze 2015 - 2020

   

  “Under construction”

  Het bestuur van VV Gilze is samen met coördinatoren en andere vrijwilligers druk doende om alle zaken op het gebied van beleid en protocollen te toetsen en te actualiseren.
  Zodra de nieuwe afspraken op dit gebied klaar zijn zullen we die uiteraard op deze pagina voor eenieder ter inzage plaatsen!