• Protocol Kleding

  VV Gilze heeft als kledingleverancier Robey. Hiervoor eldt het volgende reglement:

  Wedstrijdkleding

  1. Ieder spelend lid van vv Gilze is automatisch deelnemer aan het kledingplan.
  2. Dit kledingplan voorziet in wedstrijdkleding (shirt, broek, sokken incl keeperkleding) hierna te noemen de wedstrijdkleding. Iedere deelnemer aan het kledingplan is verplicht (bij officiële wedstrijden waarbij hij/zij VVGILZE vertegenwoordigt) tot het dragen van het tenue van VV Gilze. Scheenbeschermers en voetbalschoenen vallen niet onder het kledingplan en moeten door de speler zelf aangeschaft worden.
  3. Aan wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door het dragen van de wedstrijdkleding.
  4. De wedstrijdkleding is niet gekoppeld aan een bepaald lid, maar maakt onderdeel uit van een totale set kleding voor een specifiek team, waarvoor door de kledingcommissie van VV Gilze een teamtas ter beschikking wordt gesteld.
  5. De wedstrijdkleding en teamtassen blijven te allen tijde eigendom van VV Gilze.
  6. Het is deelnemers niet toegestaan de wedstrijdkleding aan te (laten) passen en/of te (laten) voorzien van (eigen) sponsoruitingen of andere uitingen, zoals bijvoorbeeld namen. De shirts en/of broeken zijn voorzien van sponsoring en rugnummers volgens kledingplan.
  7. Het is niet toegestaan de wedstrijdkleding uit te lenen aan derden.
  8. De wedstrijdkleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden. Het is zonder goedkeuring van de kledingcommissie niet toegestaan de wedstrijdkleding te gebruiken tijdens trainingen of als vrijetijdskleding.
  9. Ieder team ontvangt bij aanvang van ieder seizoen een teamtas, met voor dat betreffende team voldoende wedstrijdkleding (shirts en korte broeken en sokken). De uitgifte van de wedstrijdkleding wordt door de kledingcommissie gedaan aan de leider van het team.
  10.  Alle wedstrijdkleding van een betreffend team blijft te allen tijde bij elkaar in de teamtas van dat betreffende team. Als een speler bij een ander team meespeelt, dan waar hij officieel is ingedeeld, dan zorgt de leider van het andere team dat er een tenue voor deze meespelende speler beschikbaar is
  11.  De wedstrijdkleding van de jeugdteams wordt na elke wedstrijd door de leider overgedragen aan de aangestelde wasouder: Dit is doorgaans een van de ouders van een speler uit het betreffende team. De jeugdleden betalen via hun contributie per maand € 1,00 extra. Die bijdrage is bestemd voor het fonds waaruit de wasvergoeding wordt betaald aan de wasouders (jeugd).
  12.  De wedstrijdkleding van de seniorenteams wordt na elke wedstrijd ook centraal gewassen, bij voorkeur door een vaste persoon.
  13.  De afschrijving van de wedstrijdkleding is 4 jaar.
  14.  De kledingcommissie van vv Gilze is verantwoordelijk voor de representativiteit van de wedstrijdkleding en tijdige vervanging, mits zij tijdig is geïnformeerd. Leider is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de kledingcommissie.
  15.  Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de wedstrijdkleding netjes behandelen. Slijtage van de wedstrijd kleding, alsmede vernieling en/of vermissing van de wedstrijd kleding dient direct gemeld te worden aan de leider van het team. De leider neemt daarop zo spoedig mogelijk contact op met de kledingcommissie. De wedstrijdkleding wordt dan, indien mogelijk, gerepareerd of vervangen.
  16.  Wanneer naar het oordeel van de kledingcommissie verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder artikel 15 genoemde, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij een individueel lid en/of het betreffende team.
  17.  Na afloop van het voetbalseizoen dient de leider er voor te zorgen, dat de wedstrijdkleding compleet en in goede staat wordt ingeleverd bij de kledingcommissie, voorzien van een inventarisatielijst van alle items die in de teamtas liggen en eventuele op- en aanmerkingen.
  18.  Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er wedstrijdkleding ontbreekt en/of er sprake is van niet gemelde schade, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij een individueel lid, en/of het betreffende team.
  19. Wil een team naast het tenue nog andere kleding/accessoires bestellen, dan mogen deze alleen van het merk Robey zijn en moeten aangeschaft worden via de kledingcommissie en met sponsorbedrukking via de sponsorcommissie. De aangeschafte artikelen in teamverband of sponsorverband dienen op dezelfde manier behandeld te worden als in bovenstaande regels, alleen is de vereniging niet verantwoordelijk voor vervanging of vermissing.
  20.  Bedrukking van sponsoren, nummering ed. op accessoire artikelen en kleding, mag alleen gedaan worden via de kledingcommissie en de sponsorcommissie.

  Clubkleding Vrijwilligers VV Gilze

  1. Vrijwilligers met een representatieve functie kunnen in aanmerking komen om clubkleding in bruikleen te verkrijgen
  2. Clubkleding vrijwilligers bestaat uit: coachjas, trainingsjack, trainingsbroek en polo
  3. Trainers kunnen gebruikmaken van het volledige pakket; leiders wordt in principe geen trainingsbroek verstrekt
  4. Bij uitgifte van clubkleding dient de vrijwilliger een bruikleen verklaring in te vullen en voor akkoord te ondertekenen
  5. Clubkleding mag alleen worden gebruikt indien de functie als vrijwilliger van VV Gilze wordt vervuld.
  6. Indien de vrijwilliger zijn taak als vrijwilliger waarvoor hij de clubkleding in bruikleen heeft gekregen , beëindigt, dient deze de in bruikleen gegeven kleding terstond in te leveren. De vrijwilliger zal niet ingeleverde of onbruikbaar geraakte kleding tegen het bedrag zoals genoemd in de bruikleenverklaring dienen te verrekenen met de V.V. Gilze
  7. Clubkleding die tijdens normaal gebruik  defect raakt, dient te worden gemeld bij de kledingcommissie waarna kan worden beoordeeld, de kleding te laten repareren of te vervangen.
  8.  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur in overleg met de kledingcommissie.

  Sponsorteam VV Gilze
  |
  20-10-2023

   

  nb: De digitale versie van dit reglement: klik hier