• Protocol Corona V.V. Gilze

 • Beste leden en bezoekers van VV Gilze,
   
  Op de eerste plaats hopen wij dat jullie allemaal gezond zijn. Blijf alert en pas goed op jezelf en je op medemens! Via deze pagina houden wij jullie op de hoogte over de maatregelen die tot nader order voor iedereen gelden.

  Algemene regels:

  1. Blijf thuis bij klachten en laat je testen
  2. Vermijd drukte
  3. Desinfecteer je handen bij binnenkomst
  4. Houd altijd 1,5 meter afstand tot mensen buiten het eigen huishouden
  5. Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen
  6. Geforceerd stemgebruik langs de lijn is niet toegestaan 
  7. Houd je aan de regels, zo hebben we samen sportplezier

  Aanwezigheidsregister:
  Door de aanscherping van de Coronamaatregelen bent u bij een bezoek verplicht enkele persoonlijke gegevens in te vullen t.b.v. contactonderzoek bij een eventuele Coronabesmetting. Dit is zowel schriftelijk, digitaal via de QR-code of deze link mogelijk. Uw gegevens worden alleen hiervoor gebruikt indien de overheid deze bij ons op zou vragen. Gegevens van 3 weken oud worden door V.V. Gilze vernietigd.

  Versoepeling trainen tot en met 26 jaar
  Tot nu toe mocht de jeugd tot 18 jaar al zonder inachtneming van de anderhalve meter afstand buiten sporten. Daar komt verandering in. Die grens wordt met ingang van woensdag 3 maart opgerekt naar de leeftijd tot en met 26 jaar. De overige regels, inclusief de avondklok, blijven gelden tot eind maart.  

  Naar aanleiding van de maatregelen rondom corona nog even voor alle duidelijkheid de huisregels van V.V. Gilze op een rijtje.

  • Het clubgebouw blijft gesloten. (Tijdens trainingen is alleen de toiletgroep beneden toegankelijk,
   bij (loop)verkeer naar en in toiletgedeelte wordt het dragen van een mondkapje dringend aangeraden.)
  • Betreden kleedkamers en douches verboden. Dit betekent thuis omkleden en douchen.
  • Na afloop van de trainingen sportpark meteen verlaten, dus niet blijven hangen.
  • De veldverlichting ontsteken/uitdoen is alleen toegestaan aan de leiders/trainers. Maximaal 1 persoon in ballenhok. De leider/trainer die als laatste hun training op een bepaald veld afsluit, is verantwoordelijk voor het uitschakelen van de betreffende veldverlichting.
  • Tribune (bij eventueel schuilen) maximaal groep van 2 personen toegestaan. Allen op gepaste afstand van tenminste 1,5 meter van elkaar. Groepen van max. 2 personen onderling houden tevens minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Onderlinge jeugdwedstrijden en activiteiten voor de jeugd zijn toegestaan. Daarnaast zijn ook onderlinge wedstrijden toegestaan voor senioren leden tot 27 jaar. Na afloop van het sporten geldt voor leden vanaf 13 jaar wel dat zij met niet meer dan twee personen samen mogen komen. Het is dus niet toegestaan om met het hele team na de wedstrijd te blijven hangen bij VV Gilze. Dan geldt de maximale groepsgrootte van 2 personen en geldt ook de afstandnorm van 1,5 meter.
  • Trainingen voor leeftijd 27 jaar en ouder alleen mogelijk in groepjes van maximaal 4 personen ophet sportpark (inclusief ass. Trainer/begeleider) en allen op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 
  • Bezoekers/supporters/begeleiders langs de lijn tijdens trainingen en wedstrijden zijn niet toegestaan. Wachten op parkeerplaats is wel toegestaan mits in achtneming van de afgekondigde regels, dus max 2 personen bij elkaar en 1,5 meter afstand houden.
  • Er kunnen GEEN vergaderingen/cursussen of anderszins in het clubgebouw gehouden worden.
  • Onderhoudsploeg voert de noodzakelijke werkzaamheden uit. Koffiepauzes in kantine op 1,5 meter afstand en alleen zitplaatsen.

  Wij zijn er ons van bewust dat bovenstaande maatregelen weer het nodige van jullie vragen. Het bestuur is er echter van overtuigd dat we ons ook weer samen door deze moeilijke periode heen slaan.

  Samen zijn we V.V. Gilze!

  Alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking en begrip.

  Bestuur V.V. Gilze

  Update: 29 april 2021