• De technische commissie heeft in samenwerking met het hoofdbestuur een notitie geschreven waarin duidelijk staat vermeld wat een team mag verwachten bij een kampioenschap. Met dit document willen wij dit transparant maken voor leden en ouders.

    Klik op ondertaande link als je de inhoud wilt lezen.
    - Protocol bij kampioenschap (seizoen 2019-2020)