• Protocol begeleiding jeugdteams

    De technische commissie heeft in samenwerking met het hoofdbestuur een notitie geschreven waarin duidelijk staat vermeld wat de taken zijn van een begeleider van een jeugdteam. Met dit document willen wij de taken van de begeleiders duidelijk maken voor iedereen.

    Voor de omschrijving zie onderstaande link
    Taken begeleider jeugdteams