• Privacy Policy VV Gilze

  Beleidsplan Privacy Policy
  In voorbereiding:
  Het bestuur van VV Gilze werkt aan een nieuwe versie.

  Dit plan wordt momenteel opnieuw geschreven en na goedkeuring op deze website geplaatst.

  Hieronder staat het huidige, doch niet geactualiseerde beleidsplan van dit onderdeel 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
   
  Dit is de privacyverklaring van Voetbalvereniging Gilze, gevestigd te Ridderstraat 98 te Gilze, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40260272, hierna te noemen: `de Vereniging`.
   
  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@vvgilze.nl.
   
  In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
     Doel 


  Welke
  persoonsgegevens  Grondslag  Bewaartermijn   Ontvangers

   

   

   

   

   

  Onderzoeken of
  u lid kan worden
  enhet uitvoeren
  van de
  lidmaatschaps-
  overeenkomst.

  Voornaam
  Achternaam
  Adres
  Geboortedatum
  Geboorteplaats
  Tlefoonnummer
  E-mail adres
  Rekeningnummer
   

  Uitvoering
  van de
  overeenkomst

  Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

  NVT

  Administratie

  Voornaam
  Achternaam
  Adres
  Geboortedatum
  Geboorteplaats
  Telefoonnummer
  E-mail adres
  Bankgegevens
  Betaalgegevens

   

  Uitvoering
  van de
  overeenkomst

  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

  Ledenadministrateur
  Penningmeester
  accountant
   

  Versturen digitale
  berichten, waaronder
  nieuwsbrief

  Voornaam
  Achternaam
  E-mailadres

   

  Uitvoering
  van de
  overeenkomst

   

  Zolang als men
  aangemeld is.

  E-marketingtools

  Om onze digitale
  dienstverlening
  te verbeteren

  Cookies (zie voor
  meer info het sub
  kopje Cookies)
  IP-gegevens

   

  Toestemming

  Iedere keer dat onze
  website bezocht wordt.
  Deze gegevens worden
  zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

   

  Websitebeheerder
  Analytics tools
   
  Cookies
  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
   
  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
  U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.
   
  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
  Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
   
  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
  U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.
   
  Beveiliging persoonsgegevens
  De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Camerabewaking
  Bij VV Gilze hebben wij enkele beveiligingscamera's hangen. Deze beveiligingscamera's zijn er uitsluitend voor uw en onze veiligheid. De beelden worden opgenomen en bewaard voor een termijn van uiterlijk 4 weken. Is er een incident vastgelegd zoals diefstal, dan zullen wij de beelden bewaren totdat het incident is afgehandeld.

  Foto's
  Tijdens wedstrijden en evenementen maakt de fotograaf van VV Gilze foto's. Heb je er bezwaar tegen dat jouw foto wordt gepubliceerd op onze site, laat dit dan direct weten aan de fotograaf. Hij kan hier rekening mee houden. Achteraf bezwaar indienen doet u door een e-mail hierover sturen naar de privacy officer.

  Gebruik @vvgilze.nl e-mailadressen
  De Vereniging maakt in haar communicatie gebruik van @vvgilze.nl mailadressen. Deze mailadressen zijn eigendom van de Vereniging. Deze mailadressen mogen alleen gebruikt worden voor zaken de VV Gilze gerelateerd zijn. Het is niet toegestaan om de mailadressen voor andere doeleinden te gebruiken.

  Minderjarigen
  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.
   
  Links naar andere websites
  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
   
  Aanwezigheidsformulier 
  Door de aanscherping van de Coronamaatregelen bent u bij een bezoek aan de kantine en terras van V.V. Gilze verplicht enkele persoonlijke gegevens in te vullen t.b.v. contactonderzoek bij een eventuele Coronabesmetting. Dit is zowel schriftelijk als digitaal mogelijk. Uw gegevens worden alleen hiervoor gebruikt indien de overheid deze bij ons op zou vragen. Gegevens van 3 weken oud worden door V.V. Gilze vernietigd.
   
  Wijziging van het privacy beleid
  De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.
   
  Contactgegevens
  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
  Verantwoordelijke:       Ankie Coremans
  E-mail:                       privacy@vvgilze.nl
    
  Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Hiervoor verwijzen wij u naar de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
   
  Update: 28-08-2020