• Nieuwe spelregels vanaf seizoen 2020 - 2021

 • Vanaf seizoen 2020-2021 kennen we een aantal nieuwe spelregels, voor zowel profs als amateurs.
  Hieronder staan de belangrijkste spelregelwijzigingen.

  Hands:

  Onopzettelijk hands door een aanvaller moet alleen worden bestraft als het ‘onmiddellijk’ leidt tot een doelpunt of een duidelijke mogelijkheid voor de speler en/of zijn team, om een doelpunt te maken (d.w.z. na de handsbal, gaat de bal nog een klein stukje verder en/of er zijn heel weinig passes. Met het oog op het bepalen van overtredingen m.b.t. hands, eindigt de ‘arm’ bij onderkant van de oksel.

  Strafschoppen en de strafschoppenserie:

  - Als de doelverdediger een overtreding maakt, maar de bal het doel mist of terugkomt van doelpaal of –lat, dan wordt de strafschop niet overgenomen, tenzij de nemer duidelijk werd beïnvloed door de overtreding van de doelverdediger.

  - Als een doelverdediger bestraft wordt en de strafschop wordt overgenomen, dan ontvangt de doelverdediger een vermaning voor de eerste overtreding (tijdens de wedstrijd of tijdens de strafschoppenserie) en een waarschuwing (GK) voor elke volgende overtreding.

  - Voor alle spelers geldt dat gele kaarten niet worden meegenomen in de strafschoppenserie. Als een speler een GK ontvangt tijdens de wedstrijd en tijdens de strafschoppenserie dan moet dit worden genoteerd als twee gele kaarten, niet als een veldverwijdering (RK).

  - Als de doelverdediger en de nemer op exact hetzelfde moment een overtreding begaan, dan moet de nemer worden bestraft.

  Videoscheidsrechter (VAR):

  Slechts één ‘TV-signaal’ is nodig voor een herziening die alleen door de VAR wordt Uitgevoerd. Daar waar de beoordeling van een voorval dat voor herziening in aanmerking komt, subjectief van aard is, wordt van de scheidsrechter verwacht dat deze een ‘on-field review’(OFR) zal uitvoeren, d.w.z. dat de scheidsrechter de beelden zal bekijken in de ‘referee review area’.

  Overige belangrijke toelichtingen:

  De volgende toelichtingen op de Spelregels zijn ook goedgekeurd:

  • Doelpalen en doellat mogen een combinatie van de vier basisvormen zijn.
  • Opzettelijk hands door een verdediger wordt beschouwd als ‘bewust spelen van de bal’ voor de beoordeling van buitenspel.
  • Als de doelverdediger bestraft wordt voor het onreglementair voor de tweede keer raken vande bal bij een spelhervatting, dan wordt de bijbehorende disciplinaire straf gegeven, zelfs als het tweede keer raken met de hand of arm gebeurde.
  • Als de scheidsrechter een ‘snelle vrije schop’ toestaat of voordeel geeft in het geval van een overtreding die een veelbelovende aanval verhinderde of onderbrak, dan wordt de gele kaart niet gegeven.
  • Een speler die niet de vereiste 4m afstand in acht neemt bij een scheidsrechtersbal, moet een gele kaart ontvangen.
  • Als de doelverdediger de bal opwipt bij een doelschop of vrije schop en deze wordt naar hem terug gekopt of met borst teruggespeeld door een ploeggenoot zodat de doelverdediger de bal in zijn handen kan nemen, dan moet de schop worden overgenomen maar er hoeft geen disciplinaire straf gegeven te worden tenzij dit aanhoudend gebeurt.