• Ledenvergadering 7 november jl

  16 nov 2022 Beheerder
 • Op maandag 7 november jl is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

  Daarbij zijn de gebruikelijke zaken aan de orde geweest zoals:

  • Notulen vorige algemene ledenvergadering
  • Het financieel jaarverslag over het seizoen 2021-2022
  • Het jaarverslag 2021-202 van de secretaris
  • De begroting voor het lopende seizoen
  • Vaststelling contributie
  • Bestuursverkiezing
   Er waren geen bestuursleden aftredend maar verrassend was wel dat er een nieuw, extra bestuurslid kon worden verwelkomd, te weten Sandra Huibers. Binnenkort zullen we Sandra via de website nader aan onze leden voorstellen.
  • Rondvraag

  Zoals beloofd tijdens de vergadering wordt bij dit bericht ook de notulen van de ALV van 2020-2021 gepubliceerd: klik hier

  De notulen van de ALV van 2021-2022 volgen zo spoedig mogelijk nadat het bestuur het concept daarvan heeft vastgesteld.

  Het jaarverslag van het bestuur 2021-2022 is nu ook digitaal beschikbaar: klik hier