• Gerrit Tielemans 'Een clubicoon'

    21 apr 2021 Beheerder
  • Gerrit was als medeoprichter van grote betekenis voor de v.v. Gilze. Zolang zijn gezondheid dit toeliet bleef hij ons aller v.v.Gilze trouw. Zeer de moeite om daar, tijdens ons honderdjarig bestaan, even op terug te zien. In een krantenartikel van 8 januari 1971 lezen we het volgende.

    Gilze   De 69-jarige Gerrit Tielemans, vijftig jaar geleden een van de  oprichters van de voetbalvereniging Gilze, heeft het nog steeds druk met het dienen van de belangen van de club, die binnenkort het Gouden Jubileum viert. Gerrit: “Ik ben altijd met hart en ziel lid geweest van de voetbalvereniging en heb er in het verleden al heel wat werk voor gedaan.” Zo vertelt Gerrit Tielemans die zijn verdiensten al beloond heeft gezien met de benoeming tot erelid. Gerrit is nog steeds heel wat uren in touw voor de voetbalvereniging. Hij zit niet alleen in de elftalcommissie, maar fungeert ook sinds ongeveer vijf  jaar ook als bode (innen contributie) van de Gilzer sportvereniging, waarvan de voetbal in feite een afdeling is. Gerrit: “Als bode ga ik maandelijks ongeveer 300 mensen af. Daar ben ik dan twee of 3 dagen per maand druk mee bezig. Bovendien help ook met het ophalen van de voetbalpool. Ik doe het werk graag voor de vereniging en ik heb er tijd voor ook.” Zo zegt Gerrit wiens tijd voor een gesprek deze week beperkt is want hij houdt deze week juist zijn tocht langs de leden. Gerrit Tielemans is de man die het beste weet hoe de voetbalvereniging van dertien leden in het begin tot een club van ruim 400 leden is uitgegroeid. Van de oprichters is hij namelijk nog de enige die nu nog aan de vereniging verbonden is. Gerrit: “Van de oprichters zijn nu nog in leven, Wout Hagenaars, Kees van Gils, Kees Martens, Willem Willemen en ik.” Zo zegt Gerrit. Hij vervolgt: “Kort na de oprichtingsvergadering kregen we het verdrietige bericht dat onze secretaris, Cees Martens was verongelukt. Maar hoe kon het zo zijn, ook zijn opvolger Jos Cornelissen verongelukte twee jaar later? En dat in de bloei van hun leven. Aanvankelijk was ik penningmeester maar volgde Jos op na zijn overlijden als secretaris  en wel tot 1946.” Aldus Gerrit. Toen werd hij benoemd tot erelid en bemoeide zich voor even niet met de voetbalclub. Na enkele jaren werd Gerrit wederom actief binnen de v.v.Gilze. Vele jaren was hij lid van de elftalcommissie. Voor korte tijd stopte Gerrit daarmee toen zijn zoon, Adrianus (Joaneke), ging voetballen. Maar niet lang daarna nam hij de draad weer op als lid van de elftalcommissie. (Gerrit wilde geen belangenverstrengeling) Waarmee een beeld geschetst is van Gerrit Tielemans waaraan de al wat oudere v.v. Gilze aanhangers warme herinneringen bewaren. Bizar, maar ook Gerrit liet het leven bij een noodlottig verkeersongeval. Gerrit overleed op 6 augustus 1982  en werd 81 jaar.

  • Voetnoot
    Honderd jaar geleden namen enthousiaste jongeren, toen nog tieners, bestuurlijke taken op zich. Zij richtten een voetbalclub op, de v.v. Gilze, onze aller trots. Wat zou het mooi zijn dat juist in dit jubileumjaar weer enthousiaste mensen op staan om bestuurslid te worden. Zeker, het kost je tijd en inspanning maar je geeft mede richting aan een prachtige vereniging. Zeer de moeite om daar eens over na te denken.