• 2020/2021
  Ledenaantal: einde seizoen 851 leden 

  Belangrijk:
  Het seizoen begon hoopvol, het seizoen waarin in maart 2021 ook het 100-jarig bestaan van de VV Gilze gevierd zal worden.
  Maar helaas, het corona-virus grijpt verder om zich heen, sportkantines moesten dicht, wedstrijden werden nog wel gespeeld maar dan zonder publiek. En in oktober 2020 kwam het besluit dat ook de competitie werd stilgelegd. De jeugdleden mochten onderling nog wel wedstrijdjes spelen op de club.
  De jaarlijkse worstenbroodaktie (voorheen via de toenmalige supportersclub) ging wel door, maar op een geheel andere manier dan voorgaande jaren. Niet meer huis-aan huis, maar verkoop via marktkramen bij de Jumbo en COOP supermarkt. En men kon ook online worstenbrood bestellen.
  Op 7 maart 2021 bestond VV Gilze 100 jaar!! Ondanks de corona slaagde het bestuur erin om op allerlei manieren stil te staan bij deze grote mijlpaal voor onze vereniging.
  Er werd een nieuw logo gepresenteerd en door het gehele dorp hingen de speciale jubileumvlaggen. Enerzijds op de lantaarnpalen waar normaal met carnaval de vlaggen van de CV de Leuttappers hangen maar ook bij veel leden werd de vlag buiten gehangen. Geen feest maar wel een mooi versierd dorp.

  Ook werd er een speciale jubileumwebshop opgetuigd waar men allerlei artikelen kon kopen in het kader van 100-jaar VV Gilze. Zo werd er ook een speciaal VV Gilze bier gebrouwen door een groep vrienden (Brouwerij 95) die ook lid zijn van VV Gilze.

  Link naar Jaarverslag secretaris 2020-2021 

  Link naar notulen ALV 2020-2021

  2021/2022
  Ledenaantal: einde seizoen 790 leden 

  Belangrijk:

  volgt nog

  Link naar jaarverslag secretaris 2021-2022