• De jaren 1970-1980

  1970:

  Gilze 1 en 2 konden zich maar net handhaven! Het beste resultaat was voor Gilze 9: een tweede plaats.Na diverse vergaderingen met besturen van andere afdelingen werd bereikt dat Gilze meer zelfstandigheid krijgt, met name op financieel gebied. 

  1971:

  Gilze 1 eindigde achter RAC op 2e plaats.
  Jubileum voor de V.V. Gilze: men viert het 50 jarig bestaan.
  De festiviteiten werden gevierd in de periode van 20 mei tot 5 juni, met onder andere:
  - een pupillentournooi;
  - een middag voor de jeugd met als spelleider Frans Derks;
  - een receptie en aansluitend feestavond bij Faes/Steenakkerplein;
  - Gilze 1 speelde een huldigingswedstrijd tegen Bavel 1, de veteranen speelden een wedstrijd tegen Hilvaria;
  - een feestelijke opening van een nieuwe houten kantine door burgemeester Krol.

  De voorbereidende werkzaamheden, zoals afbreken oud kleedgebouw, graafwerkzaamheden voor het storten van de fundering, werden uitgevoerd door eigen leden. Daarentegen werd de kantine afgebouwd door Bouwbedrijf Firma Vermeulen & Zonen.

  Natuurlijk probeerde men ook destijds de festiviteiten te bekostigen door extra inkomsten. Men bedacht een heel origineel idee: een zogenaamde "hanenaktie". Niet minder dan 1300 hanen werden onder de inwoners van Gilze verkocht. In feite was dit dus al een voorloper van de worstebroodaktie van de supportersclub!

  Sportief gezien bereikte men de volgende resultaten: Gilze 1 eindigde als 2e achter Dongen. Lange tijd hield men uitzicht op een kampioenschap. Na eerst een voorsprong van 5 punten te hebben gehad, leed men in de laatste 5 wedstrijden 3 nederlagen op rij en werd dus 2e. 

  1973:

  Samen met V.V. Molenschot neemt het bestuur van V.V. Gilze het initiatief een Familietournooi te organiseren. Op Hemelvaartsdag 1973 vond de eerste editie plaats en gezien het succes besloot men om hiervan een jaarlijkse traditie te maken. De succesformule bleef 20 edities in stand en duurde tot 1993.

  Gilze 3 werd kampioen.

  Vanwege de oliecrisis besluit men tot het invoeren van een "autoloze zondag", te weten zondag 4 november 1973. Uniek in Nederland, dus ook voor de voetballers. Volgens een persbericht van de K.N.V.B. gaat de competitie gewoon door, met dien verstande dat clubs in de gelegenheid worden gesteld uit te wijken naar de zaterdag. Overigens reisde V.V. Gilze (1e elftal) in die tijd met de bus, zodat er toch gewoon op zondag gespeeld mocht worden.

  Het bestuur van de V.V. Gilze wordt door de NSF, Nederlandse Sport Federatie, op de vingers getikt! Bij een inspectie ten behoeve van de kleedgebouwen stelde men vast dat in de scheidsrechterkleedkamer (het vereiste) toilet ontbrak en dat het vloeroppervlak van de kleedkamers (nog geen 12 m2) niet voldeed aan de norm (15 m2). Het bestuur van V.V. Gilze werd in de gelegenheid gesteld dit aan te passen vóór 15 mei 1974, alvorens de in 1972 door de N.S.F. verleende subsidie zou worden teruggevorderd.

  1975:

  Ondanks een grote overloop van selektiespelers (10 !) naar andere verenigingen, eindigde Gilze in de middenmoot. De jeugdcommissie organiseerde een chipsaktie waarbij de opbrengst ten goede kwam aan de jeugd. De aktie, waarbij door de jeugd de chips huis-aan-huis werd verkocht bracht uiteindelijk 1.616,60 op. De chips werd geleverd door Ad Willemen. 

  1976:

  Na 16 jaar moest Gilze uiteindelijk toch het hoofd buigen en daalde af naar de 4e klasse. Een klap die hard aankwam. Hoewel men zelf wist te winnen van Beek Vooruit, concurrent VCW deed daar niet voor onder en won in Loon op Zand van Uno Animo. De veteranen, Gilze 6, werden kampioen en promoveerden. Als gevolg hiervan kwam men in 1976 en 1977 met 3 elftallen uit in de 3e klasse.

  Het 1e jeugdelftal behaalde ook een prachtig resultaat door de Bisschopsbeker in kring Tilburg te winnen. In het aansluitende tournooi in Helmond eindigde het team op 3e plaats. 

  1977:

  De Gilze E1-pupillen werden kampioen. 

  1978:

  Gilze werd, ondanks een verlies in laatste wedstrijd met 2-1 bij RSV, kampioen en promoveerde terug naar de 3e klasse. Concurrent Groen-Wit had kunnen profiteren van deze misstap omdat men 2-2 speelde tegen Be Ready. 

  1979:

  Het Gemeentebestuur stemde in met het verzoek van Gilze reklameborden te plaatsen langs het hoofdveld, waardoor men in staat was extra inkomsten te bewerkstelligen voor de V.V. Gilze.

  Gilze degradeerde na slechts 1 seizoen naar de 4e klasse. Gilze 2 wist zich ternauwernood na 2 beslissingswedstrijden (1e wedstrijd gelijk) tegen WVO 2 de res. 3e klasse te behouden.

  Men organiseerde kienavonden bij Henk Faes die wat geld in de kas brachten. Door een besluit van de overheid in 1981 werden de kienavonden op de manier zoals georganiseerd door de V.V. Gilze, niet meer toegestaan.

  In samenwerking met de Winkeliersvereniging organiseerde men een winkeliersbeurs in de hal van de fa. Schot. Dit leverde de eerste geldmiddelen op voor de viering van het 60 jarig-bestaan. Men kwam tot een definitief plan voor de bouw van nieuwe kleedruimtes en een kantine.

  Ga verder naar de volgende pagina: De jaren 1980 - 1990