• De jaren 1950-1960

  1950:

  In 1949/1950 degradeerde Gilze 2 naar de 2e klasse onderafdeling. De juniorenafdeling werd met een team uitgebreid. De dokter-Hoeks-wisselbeker kwam definitief (na driemaal achtereen gewonnen te hebben) in handen van V.V. Gilze. 

  1951:

  In 1951 degradeerde Gilze 1 naar de 4e klasse en Gilze 3 naar de 3e klasse onderafdeling. Een triest jaar voor de (30 jaar) jubilerende vereniging.

  Aanleg tweede speelveld. Op 15 juli 1951: sportdag bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de V.V. Gilze. Onderdelen zijn: atletiek (ver- en hoogspringen, estafettespelen voor senioren en junioren), Handbalwedstrijd en diverse voetbalwedstrijden:

  Gilze A - RAC
  Gilze B - RAC
  Gilze-veteranen - RAC 2-1
  Gilze 1 - RAC 1-2
  Gilze 2 - RAC2 2-11
  Gilze 3 - RAC3 4-3
  Gilze 4 - RAC5 1-1
  Gilze 6 - RAC6 1-1
  Gilze 7 - RAC7 4-0 

  1952:

  In 1952 telde de vereniging 4 senioren-elftallen. In het seizoen 1952/1953 behaalde Gilze 3, ongeslagen, het kampioenschap. 

  1953:

  Gilze 3, ongeslagen kampioen, laatste wedstrijd werd met 10-2 gewonnen 

  1954:

  In 1953/1954 weer twee kampioenschappen! Gilze 1 en Gilze 4. Gilze 1 werd ongeslagen kampioen maar struikelde in de promotiewedstrijden. De huldigingswedstrijd werd tegen RAC gespeeld. Gilze 4 promoveerde naar de 2e klasse.

  Wilhelmus Hoeks, voorzitter van V.V. Gilze, overlijdt op 25 juni 1954, op 68-jarige leeftijd. Hij was ruim 40 jaren dokter in Gilze. Enkele jaren voor zijn dood beëindigde hij zijn praktijk. Hij was (natuurlijk) bekend als "den dokter". 

  1955:

  Gilze 2 kampioen, nadat Longa 4 verloor van TAC 2. 

  1956:

  In 1955/1956 werd Gilze 1 weer kampioen na een beslissingswedstrijd tegen Madese Boys. Maar weer struikelde Gilze in de promotiewedstrijden. Gilze 4 degradeerde naar de 3e klasse. De sporttoto werd opgericht en betekende een flinke inkomstenbron voor de vereniging. De vereniging is groeiende, met name bij de senioren, getuige de oprichting van Gilze 5. Gilze 6 en 7 zullen gaan spelen in de Zondagsjeugd en Gilze 8 en 9 in de Zaterdagmiddagjeugd. 

  1957:

  Gilze 1 eindigde gelijk met SCO. Er volgde een beslissingswedstrijd op veld van Dongen. Gilze verloor, onder de ogen van maar liefst 2249 toeschouwers, met 5-1. De oudjes, Gilze 5, werden ongeslagen kampioen.

  Op 27 mei werd een belangrijke vergadering gehouden. Men besloot de vereniging geschikt te maken voor meerder sporten. Naast het voetbal wil men ook afdelingen inrichten voor gymnastiek, handbal en volleybal. Dit geschiedt met behoud van zelfstandigheid. Men zag er belangrijke voordelen in, zoals een centrale contributie-inning, verspreiding van een gezamenlijk clubblad, verdeling lotto en toto-gelden, maar bovenal achtte men zich op die manier sterker t.o.v. de plaatselijke overheid.

  Gilze bestaat 35 jaar en breidt de veldverlichting op het jeugdveld uit. Een financiële aderlating voor de V.V. Gilze, doch men wilde tegemoet komen aan de wensen van de spelers. 

  1958:

  Gilze 1 eindigde in het seizoen 1957/1958 op een eervolle 2e plaats.

  De sportvereniging voegde enkele nieuwe takken van sport toe: volley en hockey. Met name laatstgenoemde sport is bij weinigen in de herinnering gebleven. De hockeyafdeling, zo is terug te lezen in "Contact" van januari/februari/maart 1958 werd genoemd: "de Houthakkers". Voor deze afdeling werd een voorlopige commissie samengesteld, bestaande uit Johan Coppens, Kees Aarts en Jac. Aarts.

  Gilze 6 (de oudjes) kampioen 

  1959:

  Gilze 1 eindigde als 3e in seizoen 1958/1959. Gilze 2 als tweede.

  Op 7 november werd S.V. Gilze KONINKLIJK goedgekeurd.

  Ga verder naar de volgende pagina: De jaren 1960 - 1970