• Bestuur maakt weg vrij voor nieuw bestuur

  10 okt 2020 Beheerder
 • Dit jaar zijn volgens schema aftredend Lilian Arts (secretaris) en Aimé Cruijsbergs (voorzitter). Beiden zijn aftredend en herkiesbaar, echter…slechts voor een periode van 1 jaar (dit seizoen 2020/2021).
  De reden hiervan is, dat het voltallige bestuur de leden erop wil wijzen dat het gehele bestuur unaniem besloten heeft na dit lopend seizoen (2020/2021) in haar geheel af te treden. Voor sommige bestuursledenleden is werk & gezinsleven niet langer te combineren met het goed besturen van een vereniging als de onze. Wij maken dit als bestuur nu reeds bekend, zodat de ledenvergadering een jaar de tijd heeft om zelf op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden.

  Voor alle duidelijkheid wil het bestuur benadrukken, dat alle lopende zaken gedurende dit aankomend seizoen door het zittend bestuur zullen worden afgehandeld, maar dat het onverhoopt niet hebben van, statutair 5, nieuwe bestuursleden aan het eind van dit seizoen, voor het zittend bestuur GEEN reden zal zijn om dan toch maar weer door te gaan.  

  Het belang van het snel vinden van, tenminste 5, nieuwe bestuursleden is dus voor de leden van onze vereniging van zéér groot belang!! Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich nu al melden bij het bestuur. De kandidaatstelling moet vergezeld gaan van 5 handtekeningen van leden die de kandidatuur ondersteunen. Nogmaals voor alle duidelijkheid: het werven van nieuwe bestuursleden is een taak voor de leden. Niet voor het bestuur.

  Aangezien we op dit moment niet de voorgeschreven anonieme schriftelijke stemming kunnen houden met betrekking tot eventuele herverkiezing van secretaris en voorzitter, zullen beiden de hen toebedeelde taken uit blijven voeren tot hun mogelijke officiële herverkiezing tijdens een nieuw vastgestelde ALV alsnog kan plaats vinden.

  Vertrouwend jullie vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben,

  Met vriendelijke groet en blijf gezond,
  Bestuur V.V. Gilze