• Belangrijke documenten:

    • Statuten

      De belangrijkste spelregels voor het reilen en zeilen binnen onze vereniging worden beschreven in de statuten. Deze statuten zijn vastgelegd bij de notaris. Voor de statuten van V.V. Gilze, klik hier. 

    • Organogram

      Het bestuur dat op de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2021 is aangetreden, heeft de taakverdeling in een organogram weergegeven. Omdat te bekijken: klik hier