• Reeds enige tijd zorgt een groep jongeren voor vervelende overlast op het sportpark en valt daar o.a. leden van VV Gilze lastig. Ook op weg naar huis vanaf de training blijkt dat leden van VV Gilze in het dorp lastig gevallen worden. Burgemeester en politie zijn op de hoogte van deze vervelende situatie.

    Het bestuur vraagt haar leden om altijd bij de politie aangifte te doen indien zij zich door deze groep bedreigd voelen. Klik daarvoor op deze link om dit te online te melden.

    Meld een dergelijk voorval alsjeblieft ook altijd bij één van de bestuursleden. Wellicht een tip om de komende tijd zoveel mogelijk in groepjes van en naar het sportpark te rijden als je gaat trainen. Dit geldt met name voor onze dames/meisjes en jeugdleden.

    Het bestuur