• Andere tijden VV Gilze - Wel en Wee

  27 sep 2021 Beheerder
 • Vreugd en verdriet. Winst en verlies. Het wel en wee met elkaar delen is één van de kenmerken van samen vereniging zijn. In het clubblad 'Contact' van de jaren zestig is dat mooi omschreven. Velen onder ons hebben nog herinneringen aan wat leden van de VV Gilze overkwam. Wel en wee. Lezen? Meer dan de moeite waard!

   

  Het wel en wee

  Afdeling Jeugd:

  In gedachten willen wij met deze rubriek nauw verbonden zijn met de junioren wiens gezondheid zo ernstig werd aangetast. Door hen kwam een donkeren schaduw voor onze jeugdafdeling. Wij verkeerden enkele weken in onzekerheid. De namen kennen we maar al te goed.

  Jan Boomaars moest met diepe brandwonden in het ziekenhuis worden opgenomen. Rens Brouwer werd door een autoongeluk zwaar gewond. Gelukkig zijn beiden nu aan de betere hand, zodat onze ongerustheid voor een groot deel is weggenomen. Hoewel goed herstellend kwamen nog een viertal junioren voor op de ziekte-en ongevallen lijst. Jac. Henderson (beenbreuk na brommerongeval, Henk Graafmans (ook al door benzineverbranding) Jan Wouters (longaandoening) en John van Kruijsbergen (blindedarmoperatie), werden voor lange tijd uitgeschakeld. Verder betuigen wij langs deze weg ons medeleven met de junioren inwiens gezin droefheid ontstond door het heengaan van een familielid. Dat zij door onze vereniging mede de kracht zullen vinden dit grote verlies te dragen, Onnodig misschien onze junioren te vragen hun zieke clubvrienden eens te gaan opzoeken of een kaartje te schrijven : Het adres van Jan Boomaars is : Plastische afdeling, Kamer 712, St. Elisabethziekenhuis te Tilburg.

  Een van onze jeugdleiders (B. Cornelissen) is opgeroepen voor militaire dienst. Een andere elftalleider (H. Aarts) stapte in het huwelijksbootje. Hem werd een warme hulde gebracht door de spelers van “zijn” elftal (Gilze 14). Hoewel beide leiders niet voor onze jeugd verloren zijn, is het toch van belang om van tijd tot tijd nieuwe leiders aan te trekken. Als U zich interresseert voor de voetbaljeugd, kom dan eens praten met onze junioren-kommissie.

  Ondanks ziekte van onze kommissie-voorzitter, was de junioren-en ouderavond weer een succes. Aan het bingo-spel werd door 180 personen deelgenomen. De clubavonden per elftal, waarop kaartspel en quiz, zijn eveneens goed geslaagd. Alleen de avond bedoeld voor onze oudste jeugd bleek, vanwege noodzakelijk werk of studie, niet erg gelukkig uitgezocht. Daarom hier volgende keer beter.

  In art, 19, vermeld in het O.M. blad van de K.N.V.B.-afd. N.Brabant, lezen we dat voortaan twee spelers mogen worden vervangen. Deze bepaling van wisselspelers is echter niet van toepassing op het jeugdvoetbal. Hier is vervanging van ten hoogste twee spelers alleen in geval van verwonding mogelijk. (Vraag : waarom meten met twee maten ? )

  Onze deelname aan het K.N.V.B. jeugdsportkamp tijdens de week van 28 juli tot 3 augustus te Leersum gat vrijwel zeker door. Er is nog plaats voor 4 deelnemers. Wie het eerst komt, die het eerst maalt :

  Reeds werd ingeschreven voor eendrietal toernooien. Op 15 mei (Hemelvaartsdag) zal met één A-team (per 1 sept. 1969 nog geen 19 jaar ), één B-team (die datum nog geen 17 jaar) en één C-team (nog geen 15 jaar) worden deelgenomen bij Nieuw Lekkerland.

  Verder werd als bekerhouder ingeschreven op het V.C.W.-toernooi (26 mei voor A-junioren) en het Sarto toernooi (op 31 mei voor B-junioren)

  De eindwedstrijden van de pupillencompetitie zullen in de vorm van een toernooi worden gespeeld op de terreinen van Viola te Alphen.

  Nieuwe leden welke zich willen aanmelden blijven wij erop wijzen, dat zij waarschijnlijk niet meer in deze competitie kunnen meespelen..

  Wel ziet het er naar uit dat we binnenkort Gilze 20 kunnen gaan “oprichten”. Gilze 19 wacht de primeur om de jongste telg het eerst partij te geven.

  De standenlijsten konden helaas niet in dit nummer van “Contact” worden opgenomen daar de uitslagen hiervoor benodigd niet tijdig bekend waren.

  Deze zullen zoals gebruikelijk in het kleedlokaal worden bekendgemaakt.