• Andere tijden VV Gilze - Kampioenschap Gilze 1

  2 sep 2021 Beheerder
 • Nadat Gilze 1 in het seizoen 1959/1960 de wedstrijd om het kampioenschap met 7-2 gewonnen had van DHV was het karwei nog niet af. Voor promotie naar de derde klasse moest nog gewonnen worden van Hilvaria. In één van de meest memorabele wedstrijden die Gilze 1 ooit gespeeld heeft werd promotie een feit. Gilze op z'n kop. Hoe de beide voorzitters van toen, Frans Doppen algemeen voorzitter van de RKSV Gilze en Jan de Vet voorzitter van de afdeling voetbal het kampioenschap beleefden. 

  GILZE  1    KAMPIOEN  ! ! !

  Door de wedstrijd tegen D.H.V., bepalend voor het kampioenschap, met overtuigende cijfers ( 7 – 2 )  te winnen, kon Gilze 1 zich op Zondag, 21 Februari 1960 kampioen noemen van haar afdeling.

  Jongens, van harte proficiat ! ! ! !  Je hebt het niet cadeau gekregen, maar daardoor is het succes des te mooier. Je hebt getoond, wat door kameraadschap, goede teamgeest en opoffering bereikt kan worden.

  Laat ons echter, ondanks dit mooie succes, met beide beneb op de grond blijven staan. Er wacht ons nog een zware strijd. De weg naar de derde klasse is nog lang en gaat bepaald niet over rozen. Ik geloof wel dat jullie je dat bewust zijt.

  Daartegenover moet ik direct stellen, dat ik het volste vertrouwen in jullie heb, zeker, indien de aan de volgende verwachtingen voldoet.

  Speelt de resterende competitie-wedstrijden met volle overgave. Het kampioen zijn, zal het vergemakkelijken daar de spanning eigenlijk wel gebroken is. Maar tevens zal het daarom moeite kosten de wedstrijden zo te spelen. Strijdt echter voor de overwinning (natuurlijk op sportieve manier). Dit zal jullie conditie, die ge straks zeer hard nodig zult hebben, ten goede komen. Bovendien is het je sportieve plicht ten opzichte van de andere clubs in je afdeling.

  Blijf de turn- en voetbaltraining trouw volgen ; ze zijn onontbeerlijk. En mocht er binnenkort een beroep op jullie worden gedaan, nog eens iets extra’s te doen, geef hier dan spontaan en zonder uitzondering gevolg aan. Terecht zult ge dan opmerken : “wordt er niet te veel van ons gevraagd ?” Het is misschien mogelijk, doch de belangen, die er op het spel staan, vragen dit en de extra-inspanningen zijn van voorbijgaande aard.

  Bewaar de prima teamgeest, die er nu is.
  Indien jullie bovenstaand ter harte neemt, dan ben ik er vast van overtuigd, dat GILZE dit jaar een 3e – klasser zal bezitten.
  Het zou voor de Vereniging het mooiste cadeau zijn, bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan op 7 Maart 1961.

  Jongens, nu reeds succes in de komende wedstrijden en vecht, natuurlijk sportief, voor wat je waard bent.

  J. de Vet    
  Voorz. afd. voetbal 

  NB: Het is helaas niet gelukt een foto van Jan de Vet te bemachtigen. Wel weten we van hem dat hij in het oprichtingsjaar van de v.v. Gilze is geboren en wel op 6-9-1921. 

  IS EEN   K A M P I O E N S C H A P   DE MOEITE WAARD  ?

  Een eigenaardige vraag voor een sportman. Toch is deze vraag het overdenken waard. De eerste gedachten die opkomen bij het woord “kampioenschap”, zijn er van trots en vreugde. Mijns inziens terecht. Een kampioenschap wil namelijk zeggen dat men de éérste geworden is. Soms met goed spel, soms met minder goed spel + geluk, doms met al deze factoren tezamen. Vaak betekent de eerste te zijn, hetzelfde als de beste te zijn, doch dat behoeft niet altijd waar te zijn. Soms wordt de meest fortuinlijke en niet de beste ploeg kampioen.

  Hoe men het kampioenschap ook behaalt, met of zonder al te veel geluk, er is reden voor vreugde omdat men het voorlopig gestelde doel heeft bereikt. Vooral een kampioenschap in ploegverband heeft zeer veel goede kanten. Het komt de teamgeest ten goede. Kleine onderlinge wrijvingen gaan verloren in de feestroes. Men waardeert elkaar en beschouwt elkaar als vrienden, als makkers in de strijd.

  Deze en nog vele goede kanten zou ik kunnen opnoemen als voordelen van een kampioenschap.

  Er kunnen echter ook nadelen aan zitten. En zonder voor een zwartkijker aangezien te worden, meen ik deze toch ook te moeten noemen.

  Het gevaar bestaat nl. dat de spelers over ’t paard getild worden. Dit gevaar bestaat vooral als men niet verder kijkt dan het behaalde kampioenschap. Dat men het voorlopige en het betrekkelijke karakter van het kampioenschap niet voldoende ziet.

  Het voorlopige; omdat achter het kampioenschap de promotie staat te wachten.

  Het betrekkelijke; omdat de sport slechts een onderdeel van ons dagelijks leven is. Sukses in de sport is niet hetzelfde als sukses in het leven.

  Na deze algemene bespiegeling wil ik mij bepalen tot het behaalde kampioenschap nl. dat van ons 1e voetbalelftal. Ik ben er heel blij mee. Toch wil ik,onze spelers hier met nadruk vragen, lees en herlees het bovenstaande. Welllicht zal dat jullie er toe brengen te blijven volharden in het enthousiasme, dat ge dit seizoen reeds hebt opgebracht. Vooral nu komt het er op aan elke dinsdag- en donderdagavond te komen trainen. Laat zien dat jullie zelfdicipline en vasthoudendheid bezit. Zondag j.l. in Rucphen werd ons nog een héél duidelijk getoond dat we ons volgende doel, de derde klasse, nog niet bij voorbaat in onze zak hebben. In het belang van heel onze sportvereniging doe ik daarom een dringend beroep op de spelers van het 1e elftal, de komende weken te tonen wat zij waard zijn.

  En mocht het onverhoopt eens zijn dat een van jullie een oefenavond niet kan bijwonen, geeft dan even een berichtje aan het bestuur of een medespeler.

  Het getuigd van meeleven en van correctheid.

  Ik ben ervan overtuigd dat als ge zó de komende weken traint en gymnastiek doet, jullie kansen voor de 3e klasse aanmerkelijk zullen stijgen.

  Daarom: pas als een kampioenschap beschouwd en ervaren wordt als een prikkel tot verhoogde inspanning is het de moeite waard!

  F. Doppen
  Alg. Voorzitter.

  Januari / Februari 1960
  11e jaargang  No.  1

 • Frans Doppen