• Andere Tijden VV Gilze

  20 nov 2021 Beheerder
 • In deze ‘andere tijden v.v. Gilze’ kunt u een ‘interview’ (vraag en antwoord) lezen met Joop van Dijk. Joop was voorzitter van 1968 tot 1993.

  Hij werd benoemd tot lid van verdienste. Hij dankte dat aan de bijzondere wijze waarop hij zich verdienstelijk had gemaakt voor de v.v.Gilze.

  In de ledenvergadering van 29 november 1976 werd het onderscheid vastgelegd tussen ereleden en leden van verdienste. Een subtiel verschil.

  Te weten, erelid werd je na je lidmaatschap. "Lid van verdienste" tijdens je lidmaatschap.  Interview Joop van Dijk
  .

  CONTACTPUNTJE.

  Contactpuntje, onder deze naam starten wij hieronder een nieuwe serie in dit blad. De bedoeling is regelmatig een lid van de sportvereniging te confronteren met een serie korte vragen en door middel van eerlijke antwoorden hem of haar uit de achtergrond, of zoals in dit geval voorgrond te halen, en in de schijnwerpers te plaatsen. Niet speciaal vanwege zijn of haar verdiensten en of tekortkomingen, maar gewoon om als leden onder elkaar eens nader kennis te maken. Ons eerste bereidwillige “slachtoffer” was de Heer Joop van Dijk, die op zijn bekende eigen wijze ons onbevangen en openhartig tegemoet trad.

  1. Wat is Uw naam?

  • Joop van Dijk

  2. Wat is uw geboortedatum en-plaats?

  • Rotterdam, 16 september 1927.

  3. Wat doet U in het dagelijks leven?

  • Dat is nogal moeilijk te beschrijven, in controleer en bepaal de kwaliteit van het werk dat de luchtmacht uitbesteedt aan de industrie, in die functie ben ik tegenwoordig druk betrokken bij de bouw en reparatie van de nieuwe F 16-straaljager.

  4. Wat is uw functie binnen de sportvereniging Gilze?

  • Voor alles ben ik coördinator en daarnaast voorzitter van de afdeling voetbal.

  5. Hoelang bekleedt U deze functie reeds?

  • Iets meer dan zestien jaar, ik werd destijds aangezocht toen men zonder voorzitter zat, ik heb toen toegezegd voor een periode van drie weken zodat men in die tijd iemand kon zoeken die beter geschikt was als ik. Wel ik ben het nu nog, maar ik vind onderhand de tijd gekomen om te moeten stoppen

  6. Wat was voor U het hoogtepunt tijdens deze periode?

  • Het hoogtepunt, dat zijn er eigenlijk drie. Eerstens de realisatie van onze eerste houten kantine, nu dertien jaar geleden. Ten tweede, de vervanging daarvan door onze huidige schitterende kantine, door de geweldige inzet van onze spelers mogelijk gemaakt. En tenslotte ons ongeslagen kampioenschap dit jaar plus het bereiken van de bekerfinale tegen de profclub PSV 2, waardoor we volgens jaar in de landelijke bekerkompetitie van de KNVB mogen uitkomen, en dan gezien mijn geboortestad, natuurlijk het liefst tegen Feyenoord.

   7. Maar wat was in deze periode het dieptepunt?

  • Dat was de degradatie direkt na ons voorgaande kampioenschap. Een degradatie die gevolgd werd door het vertrek van een zestal van onze spelers naar elders, als zoveel spelers je tegelijkertijd in de steek laten, dan moet je iets verkeerd gedaan hebben, dat was het dieptepunt.

   8. Bent U naast voetbal geïnteresseerd in andere sporten?

  • Ja, wielrennen, en iedere sport verder waarin Nederland een woordje meespreekt, daarin ben ik erg chauvinistisch.

   9. Wat is uw slechtste eigenschap?

  • Te fel reageren ….. zie je wel, nu deed ik het ook.

   10. En wat is uw beste eigenschap?

  • Dat is moeilijk van jezelf te zeggen, ik denk dat ik, me een betere Gilzenaar voel dan de meeste Gilzenaren.

   11. Hebt U naast de sport nog andere hobbies?

  • Ja, mijn gezin, mijn werk en toch ook “mijn jongens”. (-de voetballers van Gilze, red)

   12. Wat is uw lievelingsgerecht?

  • Ik vind alles lekker, als het goed is klaargemaakt, ik ben echt een liefhebber van lekker eten.

   13. Bent U bijgelovig?

  • Ja, ik zal nooit onder een ladder doorlopen, ik heb een afkeer van nummer dertien, en ook bij een belangrijke wedstrijd moet ik mijn spelers op een speciale manier naar het veld begeleiden, maar dat weten ze wel.

   14. Wat is uw favoriete T.V.-programma?

  • Studio Sport, dat gaat voor alles.

   15. Wie vindt U de meest onsympatieke Nederlander?

  • Joop den Uyl, omdat hij nietszeggend is, en geen enkele bijdrage levert tot iets waar het nederlandse volk mee gediend is.

   16. Wie vindt u dan de sympatiekste  Nederlander?

  • Ed Nijpels, onze jongste politicus, omdat ik de tijd gekomen acht dat de jeugd ook zijn verantwoording neemt. Dat geldt trouwens ook voor onze vereniging, ik hoop dat na zestien jaar de tijd daar is dat ik mijn functie kan overdragen aan de jeugd.

   17. Wat was de grootste blunder die U ooit hebt gemaakt?

  • O, ik wou dat het er maar één was ….. Nee, persoonlijk heb ik niet het gevoel dat ik ooit echt geblunderd heb, natuurlijk als je zolang een functie als de mijne uitoefent zijn er altijd mensen die vinden dat het anders moet, en eerlijk ik heb ook fouten gemaakt, maar echt geblunderd, nee dat niet.

   18. Welk boek hebt U het laatst gelezen?

  • De eenling, van de schrijver Westerling, over de jaren ’40-’48 in Nederlands-Indië.

   19. Wat is uw liefste wens?

  • Gezondheid voor iedereen.

   20. Aan wie moeten wij de volgende keer twintig vragen stellen?

  • Aan mijn jongste bestuurslid William Akkermans, hij is pas kort bij de vereniging, en is nu al zeer aktief in het bestuur. Hij word daarbij niet gehinderd door een verenigingsverleden, zodat hij beter ziet en doet wat er gedaan moet worden, heel positief allemaal.

  Hier wilden wij het voor de eerste keer bij laten, de geïntervieuwde zat echter onmiddellijk op het vinkentouw, en wilde ter afsluiting nog het volgende zeggen:  “Ik hoop dat de mensen gaan inzien dat voor het leiden van een vereniging, die aan ongeveer 450 mensen rekreatie biedt, je niet alleen mensen nodig hebt die denken te weten wat er gedaan moet worden, maar ook mensen die dat doen”.

  Tot zover de Heer van Dijk, ik hoop dat U zijn interview met evenveel plezier hebt gelezen, als waarmee wij het hebben gemaakt.

  Juni 1984        35e jaargang no.  3